Przejdź do głównej zawartości

Zdradza cię mowa

Rzecz działa się w niewielkiej wiosce. Był upalny, lipcowy dzień. Naszymi najbliższymi sąsiadami było starsze małżeństwo, ogromnie cieszące się z przyjazdu siedmioletniego wnuka na wakacje. Chłopczyk był dzieckiem, które najlepiej charakteryzuje opis Koziołka Matołka – „bardzo grzeczny, choć wesoły”. I tego akurat dnia jego wesołość nakazała mu zrobić użytek z reszty farby, jaka pozostała dziadkowi po malowaniu drewnianego domu. Wprawdzie cały dom został już odświeżony, ale od czego pomysłowość. Spuszczony na chwilę z babcinego oka, wnuczek złapał jej ulubionego psa, który nie przeczuwając niczego wałęsał się smętnie po podwórku. Wystarczyły dwie chwile, by białą psinę przefarbować na brązowo. Wnusio właśnie zamierzał dokończyć dzieła podnosząc jedną ręką psi ogon do góry, a drugą maczając pędzel w emalii, gdy z domu wyszła babcia. Wchodziłem wtedy do swego domu, a widząc, że stanęła jak wryta, sam przystanąłem, spodziewając się wybuchu.

Pomyślałem, że może trzeba będzie malca trochę wziąć w obronę. Tymczasem starsza pani odezwała się do wnuczka z pięknym, wschodnim zaśpiewem: - Mariuszku, ty zapomniał, że psa się nie maluje na olejno... Oniemiałem z zachwytu. Oto zobaczyłem poglądową lekcję praktycznego chrześcijaństwa. Zamiast połajanki, wyzwisk, może i rękoczynów: - Ty zapomniałeś... Zapomniałeś jak należy się zachowywać; zapomniałeś, że potrafisz, że stać cię.

Minęło wiele lat od tego zdarzenia, starsi państwo już nie żyją, a ja wciąż pamiętam ten jeden epizod z ich życia i przywołuję go przy różnych okazjach, by przekonać niedowiarków o możliwości prowadzenia godziwego, chrześcijańskiego życia w najbardziej nawet niegodziwych warunkach.

Z obfitości serca mówią usta

Ktoś powie, że zachowanie babci nie wymagało szczególnego wysiłku, bowiem kochała wnuczka. To prawda, ale wielu jest ludzi deklarujących miłość do bliskich, a jednak ich zachowanie przeczy słowom. Gdy brak właściwej podstawy, fundamentu, nawet najpiękniejszy dom legnie w gruzach. Wystarczy tylko odpowiedni bodziec, a zawali się cała konstrukcja. Panowanie nad językiem wydaje się być bardzo trudne i rzeczywiście takim jest, jeśli zapomina się o kilku podstawowych zasadach życia chrześcijańskiego:

Po pierwsze – mój bliźni to inny ja. Po drugie – mógł zadać mi ból nieumyślnie. Po trzecie – jeśli nawet chciał mnie poniżyć, nie zdołał tego uczynić. Po czwarte – jeśli uczynił to rozmyślnie, widać bardzo oddalił się od Jezusa.

Nie jestem lepszy ani gorszy

Naturalną skłonnością człowieka jest chęć jawnej lub skrytej dominacji nad innymi. To dlatego moda nigdy nie splajtuje; zawsze znajdzie gorliwych wielbicieli. Wprawdzie różnimy się w wielu aspektach życia, jednak wszyscy posiadamy ten sam garnitur chromosomalny, dzięki czemu przynależymy do gatunku ludzi. I niezależnie od zajmowanego stanowiska, posiadanego wykształcenia, wrodzonych umiejętności, zasobów finansowych itp. wszyscy dysponujemy tym samym wyposażeniem genetycznym. Podobnie zjawisko występuje w sferze duchowej. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, co skazuje nas na śmierć; a zarazem wszyscy staliśmy się obiektem Bożych działań ratowniczych i dzięki złożeniu przez Pana Jezusa życia na Golgocie, mamy otwarte drzwi do Królestwa Bożego. Jesteśmy więc zrównani w sferze moralnej jako winni i uniewinnieni. Świadomość tego przydaje się, gdy zostajemy dotkliwie skrzywdzeni. Należy wówczas powstrzymać się zarówno przed próbą poniżenia sprawcy (- To musi być wyjątkowy łajdak, skoro zachował się tak nikczemnie!), jak i przed utratą własnej godności (- Skoro mnie to spotkało, widać zasługuję na takie traktowanie). Obie opinie są fałszywe. Ani on nie stał się gorszy przez fakt wyrządzenia krzywdy (wciąż jest grzesznikiem), ani ja nie zostałem poniżony (gdyż nikt nie może mi odebrać godności dziecka Bożego).

Nie zasłużyłem na to

Choć nie sposób zaprzeczyć istnieniu krzywd popełnianych z premedytacją, jednak większości z nich dopuszczamy się chyba nieumyślnie. Mimo to powodują ból. Skłonność do odwetu może pojawić się natychmiast po zajściu, lecz warto zastanowić się przez chwilę, czy sprawca naprawdę chciał wyrządzić mi zło. Typowym i częstym przykładem niepotrzebnego starcia jest stłuczka na drodze. Uczestnicy kolizji zachowują się agresywnie, jakby zamiarem winnego było zniszczenie cudzego pojazdu. A przecież żadna ze stron nie chciała narazić nikogo i niczego na szwank. Pamięć o tym pozwoli zachować się spokojnie i uśmierzyć niepotrzebnie wzburzone emocje. W końcu to tylko kawałek złomu.

Nie możesz mnie poniżyć

Bywa, że dochodzi do działania zmierzającego do poniżenia, załamania drugiej osoby. Bardzo łatwo o to w domach, w których narosły konflikty. Zamiast usiąść i zacząć rozmawiać, o wiele łatwiej przychodzi wylać własny ból na cudzą głowę. A ponieważ obracamy się w obrębie bliskich, wszelkie słowa krytyki wywołują szczególnie dotkliwe urazy. Gdy stan ten utrzymuje się przez dłuższy czas, szkody psychiczne pogłębiają się; łatwo utożsamić się z negatywnymi opiniami. Nieustanne powtarzanie drugiemu, że jest zerem, z pewnością nie zachęci go do podejmowania życiowych wyzwań, ale skłaniać będzie do wycofania lub agresji. I choć poczucie grzeszności nie pozwala wynosić się ponad bliźnich, ale też miłość Boża okazana w Chrystusie nie pozwala myśleć o sobie jako bezwartościowym, niepotrzebnym elemencie rzeczywistości. Bóg daje dowód swej miłości ku nam przez to, że kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł (Rz 5,8). Można zmusić żołnierza do czyszczenia toalety własną szczoteczką do zębów; można zmusić więźnia do... mniejsza z tym, ale nie sposób odebrać im godności, jaką faktycznie Bóg im daje przez swoją miłość.

Skrzywdzony krzywdziciel

Czasami przydaje się inne spojrzenie na powstały problem. Oto ktoś sprawił mi ból. Natychmiast włącza się myślenie wartościujące, oceniające sprawcę jako wroga i człowieka podłego. A gdyby spróbować popatrzeć inaczej? Gdyby winowajca był autentycznym chrześcijaninem, czyli człowiekiem nie tylko formalnie opowiadającym się po stronie Chrystusa, ale posiadającym rzeczywiście dobrą łączność ze Zbawicielem, to czy będąc blisko swego Pana, mógłby zachować się niegodziwie? Czy można mieć żywą świadomość obecności Chrystusa przy sobie i w tej samej chwili obrzucać wyzwiskami współmałżonka lub maltretować dzieci? Czy można jedną ręką trzymać dłoń Jezusa, z drugą wygrażać sąsiadowi w obscenicznym geście? Jedno wyklucza drugie. A to oznacza, że człowiek zachowujący się w naganny sposób musiał oddalić się od Chrystusa. Tym samym znalazł się sam, bez pomocy duchowej. I to zaowocowało niechrześcijańskim zachowaniem. I tak krzywdziciel stracił nimb zwycięzcy, a stał się ofiarą własnego zaniedbania duchowego. Wyrządził szkodę bliźniemu i sobie. To w niczym go nie usprawiedliwia, ale pozwala skrzywdzonemu spojrzeć na niego jako na biedaka w wielkiej potrzebie, w stanie duchowego zagrożenia.

Wiecie, czy nie wiecie?

Pewnego razu Chrystus postanowił pójść do Jerozolimy. Chciał zatrzymać się w pewnej wiosce samarytańskiej, ale animozje między Żydami a Samarytanami sprawiły, że nie przyjęli go, dlatego że droga jego prowadziła do Jerozolimy (Łk 9,53). I wtedy rozpaliły się emocje uczniów; poczuli się dotknięci do żywego. Ich zdaniem doznany afront przekraczał granice tolerancji i wymagał retorsji. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? (Łk 9,54). Co ciekawe, zwolennicy zemsty znaleźli uzasadnienie w tekście biblijnym, bowiem istotnie, prorok Eliasz dwukrotnie poraził ogniem z nieba oprawców wysłanych po niego przez króla (2 Krl 1). Tylko że Chrystusowi ani uczniom nie groziła utrata życia ze strony Samarytan. Pan Jezus zrozumiał, że większym problemem niż brak gościnności ze strony mieszkańców wioski jest bezduszność jego najbliższych uczniów. Naturalnie mógł ich złajać, ale czy zmieniłby się przez to ich sposób myślenia? A On, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. Albowiem Syn Człowieczy nie przyszedł zatracać dusze ludzkie, ale je zachować (Łk 9,55.56).

Wypowiedź Chrystusa tłumaczona jest zwykle jako nagana wytykająca uczniom ich związek z siłami demonicznymi (- Jesteście ducha diabelskiego). Ale tekst biblijny nie wspomina o tym. Bardziej prawdopodobne jest, że Zbawiciel, widząc ich zapalczywość wywołaną urazą, postanowił przypomnieć im o ich faktycznej wartości.

– Dzieci, zapomnieliście, że jesteście Ducha Bożego, że chodzicie ze mną, że kocham was niezmiennie tak samo dzień po dniu, i że nic nie może tego zmienić. Gdyby ci biedni Samarytanie mogli być tak blisko mnie jak wy jesteście, z pewnością nie potraktowaliby was obcesowo. Wybaczcie im, są w gorszej sytuacji niż wy.

Ilekroć czytam tę historię, słyszę głos sąsiadki sprzed lat: - Mariuszku, ty zapomniał, że psa się nie maluje na olejno...

Gwidon Gryner

Komentarze

Popularne posty

Niebezpieczne owoce morza

Coraz częściej na polskich stołach goszczą frutti di mare , czyli mięczaki (małże, omułki, ostrygi, ślimaki, ośmiornice, kalmary) i skorupiaki (krewetki, kraby, homary, langusty). Dietetycy chwalą owoce morza ze względu na cenne wartości odżywcze, jednak ich spożywanie może wywołać zatrucia pokarmowe. Spożywanie owoców morza staje się w Polsce coraz popularniejsze, a więc i prawdopodobieństwo zatruć po ich spożyciu wzrasta. Większość zatruć wywołuje negatywne objawy neurologiczne lub ze strony układu pokarmowego. Niektóre mogą być śmiertelne dla człowieka — śmiertelność może sięgać 50 proc. przypadków. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, zatrucia są spowodowane zanieczyszczeniem środowiska życia tych stworzeń fekaliami ludzkimi, w których mogą być obecne bakterie z rodzaju Salmonella lub Clostridium. Po drugie, większość owoców morza to filtratory — działają jak bardzo wydajny filtr wody. Można to sprawdzić, wrzucając małża do akwarium, w którym dawno nie wymieniano wody

Johnny Barnes — najbardziej kochany człowiek na Bermudach

Johnny Barnes (23 czerwca 1923 - 9 lipca 2016) był mieszkańcem Bermudów. Przez blisko 30 lat widywano go stojącego przy rondzie Foot of the Lane usytuowanym na wjeździe do Hamilton, stolicy państwa. Johnny witał tam każdego kierowcę dojeżdżającego do pracy i jego pasażera. Czynił to niestrudzenie w każdy dzień roboczy w godzinach szczytu, między 3:45 a 10:00 niezależnie od tego, czy padał deszcz, czy świeciło słońce. Po przejściu na emeryturę wstawał nieco później, ale nadal realizował wyznaczony sobie cel.  Ze względu na unikalne położenie wyspy i układ jej dróg prawie wszyscy kierowcy udający się do pracy, przyjeżdżający z zachodniej i południowej części wyspy, mijali Barnesa na rondzie. Johnny machał do nich uniesionymi obiema rękami, obdarowując entuzjastycznym, ciepłym uśmiechem wszystkich przejeżdżających przez rondo. Posyłał im całusy i pozdrawiał wołając: „Dzień dobry! Kocham Cię! Bóg też Cię kocha! Miłego dnia!” Wkrótce lokalne stacje radiowe donosiły, że otrzymywały gorączkow

O przaśnych chlebach, czyli podpłomykach i macach

W dawnych czasach chlebem nazywano cienki placek - z roztartych kamieniami ziaren, wody i odrobiny soli, wypiekany na rozgrzanych kamieniach. Taki, nazwijmy go dalej chleb, był przaśny (nie podlegał fermentacji) i dlatego określano go słowem "przaśnik". Słowianie takie pieczywo nazywali podpłomykami. Hindusi mówią o nim czapatti, Żydzi maca, a Indianie tortilla. Więc bez cienia wątpliwości rzec można, że chleby przeszłości posiadały zdecydowanie inną recepturę niż dzisiejsze chleby. Nie było w nich przede wszystkich ani drożdży, ani zakwasu. Świeże, przaśne pieczywo jest zdrowe, w przeciwieństwie do świeżego pieczywa na drożdżach czy zakwasie. Przaśne podpłomyki nie obciążają żołądka kwasem i fermentacją. Dziś, wzorem naszych prapradziadów możemy także spożywać przaśny, niekwaszony chleb. Najprostszy przepis na podpłomyki to: wziąć mąkę, wodę i trochę soli. Z tych składników zagnieść ciasto, dodając mąkę w takiej ilości, aby ciasto nie kleiło się do palców. Z kolei r

Jedzmy podagrycznik!

Podagrycznik pospolity 🌿🌿 należy do rodziny selerowatych. W średniowiecznej Polsce sprzedawano jako warzywo na targowiskach. Dziś niektórzy chcieliby wykorzystać go np. do sałatki, ale nie mają pewności, czy zerwą właściwą roślinę, bowiem podagrycznik można pomylić z innymi chwastami. O ile podagrycznik jest chwastem jadalnym, podobnie wyglądają pewne chwasty niejadalne. Myślę, że nabrałam już wprawy w temacie i chcę przekazać podstawowych osiem wskazówek, które upewnią was, że zerwaliście na pewno podagrycznik. Roślina na rozgałęzione kłącze. Listki są pikowane. Podagrycznik posiada trzy grupy liści na łodyżce. Grupa górna ma trzy listki, dwie grupy dolne mają po dwa listki (zwłaszcza młode rośliny), ale mogą mieć także po trzy. Listki nie są ze sobą połączone. Łodyżka nie ma włosków, jest naga. Łodyżka na całej długości ma charakterystyczne wyżłobienie (rowek). Przekrój łodyżki jest trójkątny. Przecięta łodyżka ma charakterystyczny zapach. W zielu podagrycznika w

Czy chrześcijanie mogą jeść mięso?

Jakiś czas temu wpadł na moją skrzynkę pocztową list nawiązujący do wywiadu jakiego udzieliłam kiedyś dla wegemaluch.pl. A w liście pytanie. Poniżej zamieszczam treść listu i moją odpowiedź na niego. Wydaje mi się, że ta korespondencja może zainteresować czytelników bloga, a nawet być może odkrywczą... * ** Szanowna Pani, W wywiadzie „Wegetariańska ścieżka” zaciekawiła mnie Pani wypowiedź, gdzie cytuje Pani Biblię (ja również jestem chrześcijaninem). Być może niewłaściwie ją odebrałem – czy uważa Pani, że chrześcijanie nie mogą jeść mięsa? Gdy czytam Dzieje Apostolskie 10,9-16, znajduję pełne potwierdzenie, że spożycie mięsa (w tym tzw. nieczystego) jest aprobowane przez Pana Boga, a nawet jesteśmy do tego zachęcani („bierz i jedz”). Postrzegam wegetarianizm jako kwestię wyboru stylu życia, przy uwzględnieniu jego wpływu na zdrowie i samopoczucie, ale nie jako jedynej alternatywy dla chrześcijanina, który chce żyć zgodnie z własnym sumieniem. G. Odpowiedź na list: